Welkom

Dr. Kris Gaublomme

Oude Baan 373
3630 Maasmechelen
Tel.: 089 304985
E-mail: info@hcmaasmechelen.be

Rek. nr. Rek nr BE40 0018 3518 8163

 

 

BELANGRIJK BERICHT

OP 13 NOVEMBER STOPT DE PRAKTIJK VAN DR. GAUBLOMME.

VANAF DIE DATUM WORDEN ER DUS GEEN NIEUWE AFSPRAKEN MEER GEMAAKT (ook niet als consulent).

ENKEL DE REEDS GEMAAKTE AFSPRAKEN ZULLEN NOG NAGEKOMEN WORDEN.

IK DANK ALLE PATIËNTEN VOOR HUN VERTROUWEN IN MIJ.

 

Het logo bestaat uit verschillende elementen die ieder hun eigen symboliek dragen.

De buitenste cirkel staat voor de eenheid van het universum. Alles is een, alles is met alles verbonden. Ieder van ons functioneert binnen deze verbondenheid.

De binnenste cirkel is het individu, de mens. Iedereen staat centraal in zijn eigen leven, zijn eigen universum. De enige die ik echt kan veranderen ben ikzelf.

De driehoek staat voor verschillende dingen.

Met zijn brede basis en scherpe spits staat hij zeer stevig gegrondvest, en symboliseert hij stabiliteit.

Deze stabiliteit heeft dan ook weer te maken met orde, met het onvoorwaardelijke respect voor de natuurwetten.

Tenslotte symboliseert de driehoek ook groei, van onder naar boven, van de aarde naar de lucht, van het materiële naar het spirituele, van het individu naar de gemeenschap. Los van elke concrete filosofie of godsdienst geloof ik dat de mens tijdens zijn leven een opdracht te vervullen heeft, namelijk meer zichzelf te worden, al zijn capaciteiten te benutten om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu dat in staat is deel te nemen aan, en bij te dragen tot de gemeenschap, en tot datgene wat ons allen verbindt: de universele, kosmische energie die al het goede van het heelal in zich draagt. Sommigen noemen dit God.

In de mate dat we gezonder worden lukken we ook beter in deze opdracht.

Een homeopatische behandeling is niet echt geslaagd wanneer ze geen bijdrage levert tot dit aspect.

De top van de driehoek doorbreekt de cirkel, de grens van onze eigen beperkingen. Dit staat symbool voor bevrijding. Genezen is onszelf bevrijden van alles wat ons beperkt op onze weg naar geluk, evenwicht, tevredenheid, groei... Bevrijden van allerlei beperkingen zoals pijn, angst, wanhoop, twijfel, vermoeidheid, afhankelijkheid...

De spiraal die door het centrum - de mens - voert is een soort golf, en staat dus voor energie, de geneeskrachtige energie die ons toelaat te evolueren naar een vrij, gezond individu.

Deze spiraal bestaat uit twee (bijna) parallelle lijnen. Dit staat voor de basisregel van de homeopathie: het gelijksoortigheidsbeginsel. Similia similibus curentur: het gelijksoortige wordt genezen door het gelijksoortige. Er is een parallel tussen de symptomen van de ziekte en het beeld van het homeopatische middel dat deze ziekte kan wegnemen.

Dit logo heeft dus grote symbolische betekenis, en staat voor de essentie van wat deze praktijk wil zijn: een instrument bij de groei en de bevrijding van wie er voor kiest op deze aanpak beroep te doen.